Aktualności

Standardowe

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej działalności

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych  EL-BOX Sp. z o.o. Sp. k. jest prawnym następcą spółki przekształcanej - kontunuuje jej działalność oraz posiada wszelkie jej prawa i obowiązki. EL-BOX Sp. z o.o. Sp. k. prowadzi działalność pod tymi samymi numerami NIP i REGON oraz utrzymuje te same numery rachunków bankowych. Zmianie uległ jedynie nr KRS. Przekształcenie formy prawnej działalności nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej przez Krzysztof Kraszewski EL-BOX Sp. z o.o. umów i porozumień. Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie od dn. 13 stycznia 2015 r. wszystkich faktur, not, zamówień oraz wszelkich innych dokumentów na EL-BOX Sp. z o.o. Sp. k.

AKTUALNE DANE:

EL-BOX Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Posag 7 Panien 7A

02-495 Warszawa

NIP 5223013752

REGON 147139741