Aktualności

14. 11

Uzyskanie tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2017 przez ELBOX

11. 09

Nominacja do tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2017.

25. 05

Miło nam poinformować, że firma EL-BOX Sp. z o.o. Sp. k. uzyskała świadectwo ochronne potwierdzające prawo do stosowania znaku towarowego słowno-graficznego Z.444075 „EL-BOX” (nr świadectwa ochronnego: R.290597).

01. 12

Z dumą informujemy o podniesieniu konkurencyjności EL-BOX Sp. z o.o. Sp.k. poprzez zakup nowej wycinarki laserowej TRUMPF 5030 FIBER L68 z rezonatorem 5 KW.

Strony